QULAĞA GİRMƏK

bir şey bilməyə, söz çəkməyə çalışmaq; ~ ağzını güdmək.

QUL VURDU, ÖZÜN ÖLDÜRDÜ, AĞAYA ZİYAN ELƏDİ
QULAĞI BATMAQ