RƏQABƏT APARMAQ

hər hansı bir sahədə eyni məqsəd və mövqe uğrunda mübarizə aparmaq; üstünlük qazanmağa, irəli keçməyə cəhd etmək, kimdənsə geri qalmamağa çalışmaq, yarışmaq.

RƏHMİ GƏLMƏK
RƏML ATMAQ