RADƏ

is. [ ər. ] Vaxt bildirən rəqəmlərdən sonra gələrək həmin rəqəmin təxmini olduğunu göstərir (adətən “radələri” və “radələrində” şəklində işlədilir). Saat beş radələri idi.
– Axşam saat on radələrindən xoruz səslənənədək içəridən həvəngdəstənin səsi gəldi. Ə.Haqverdiyev.
Saat iki radələrində Mehman yan otağa keçib soyundu. S.Rəhimov.

RAD[D]Ə
RADİÁL

Digər lüğətlərdə