RAHAT-RAHAT

zərf Rahatcasına, rahatlıqla, narahat olmadan, sakit-sakit.
Qalın paltolu adamlar rahat-rahat küçələrdən keçirdilər. A.Şaiq.
Yerinə girən kimi dərin yuxuya getmiş Aşıq Calal rahat-rahat nəfəs alırdı. Ə.Məmmədxanlı.

RAHAT
RAHATCA

Digər lüğətlərdə