RELAKSİYA

is. [ lat. ]
1. Zəifləmə.
2. Gərginliyin özbaşına azalması halı.
REQRÉSSİYA
RELÉ

Digər lüğətlərdə