RELÉ

[ fr. ] Elektrik dövrəsini müəyyən hadisələr zamanı avtomatik olaraq açan və ya bağlayan alət.
RELAKSİYA
RELİ́KT

Digər lüğətlərdə