RİYAZİYYATÇI

is. Riyaziyyat mütəxəssisi.
[Həsən] ən güclü riyaziyyatçı idi. İ.Əfəndiyev.

RİYAZİYYAT
RİYAZİYYATŞÜNAS

Digər lüğətlərdə