ROZMARİ́N

[ lat. ]
1. bot. Yarpaq və çiçəyindən ətirli yağ hasil edilən dodaqçiçəklilər fəsiləsindən həmişəyaşıl yarımkol.
2. İncə ətri olan turşməzə qış alma növü. Ağ rozmarin.
ROYALİ́ZM
RÖVNƏQ

Digər lüğətlərdə