SIÇRAYIŞLI

sif. Sıçrayışlarla olan, sıçrayışlarla inkişaf edən, baş verən; qeyri-müntəzəm. Sıçrayışlı inkişaf.
SIÇRAYIŞ
SIÇRAYIŞVARİ

Digər lüğətlərdə