SIĞIŞMAQ

bax sığmaq.
Geyib əsgər paltarını, silahlandı qəhrəman; Onun polad sinəsinə sığışmadı ürəyi. S.Vurğun.

SIĞIŞMA
SIĞMA

Digər lüğətlərdə