SIĞIRQUYRUĞU

is. bot. Kök ətrafında bölüm-bölüm yarpaqları olan ikiillik ot-bitki.
SIĞIRDİLİ
SIĞIŞDIRILMA

Digər lüğətlərdə