SƏNƏT

SƏN’ƏT

ə. 1) peşə, sənət; 2) incəsənət növü; 3) ustalıq, bacarıq.

SƏNƏMPƏRƏST
SƏNƏTGƏR

Digər lüğətlərdə