SABİTLƏŞDİRİLMƏ

Sabitləşdirilmək”dən f.is.
SABİTQƏDƏM
SABİTLƏŞDİRİLMƏK

Digər lüğətlərdə