SABUNLAMA

Sabunlamaq”dan f.is.
SABUNQABI
SABUNLAMAQ

Digər lüğətlərdə