SADIQ

dost; sədaqətli, vəfalı; doğru, düzgün.
SADIX
SADIQCAN