SARMALAMAQ

bax sarmaq.
Günəş məmnun gülümsəyərək qoltuğundakı şalla Arazı bir uşaq kimi sarır, sarmalayır. A.Şaiq.

SARMAQ
SARMAŞIQ

Digər lüğətlərdə