SEÇKİLİ

sif. Seçki ilə olan, seçilən. Seçkili vəzifə.
SEÇKİQABAĞI
SEÇMƏ₁

Digər lüğətlərdə