SİÇAN-PİŞİK

is. Uşaq oyunlarından birinin adı.
◊ Siçan-pişik (oyunu) oynamaq – aldatmaq, bir-birinə kələk gəlmək.
Fəqət dərd burasındadır ki, quldurlar bizimlə siçan-pişik oynayırlar. H.Nəzərli.

SİÇAN
SİÇANABƏNZƏR

Digər lüğətlərdə