SİÇANABƏNZƏR

sif. Görünüşcə siçana oxşayan. Siçanaoxşar gəmiricilər.
SİÇAN-PİŞİK
SİÇANAOXŞAR

Digər lüğətlərdə