si

I

conj əgər

II

adv 1) elə, belə; 2) bəli (inkar formada verilən suala cavab)

shampooing
siècle

Digər lüğətlərdə