SİCİMLƏMƏ

Sicimləmək”dən f.is.
SİCİM
SİCİMLƏMƏK

Digər lüğətlərdə