SİCİM

is. Yundan, keçi qılından əyrilmiş ip.
[Əsgər bəy:] Xurcundan sicimi çıxart, bura ver! M.F.Axundzadə.
…Abbas dəhrəsini və sicimini götürüb … meşəyə üz qoydu. S.S.Axundov.

Etimologiya

  • SİCİM Çatının bir növüdür və əsli farscadır. Si hissəsi sə (üc) sözünün dəyişmiş formasıdır. Sicim üç teldən hörüldüyü üçün belə adlanıb
SİCİLLƏMƏ
SİCİMLƏMƏ

Digər lüğətlərdə