SİLAHDAŞIYAN

is. Orta əsrlərdə: rıtsarın silahlarına baxan, onları yanınca gəzdirən gənc əsgər.
[Ovçular] yan-yana durduqda, Don Kixot ilə onun silahdaşıyanı Sanço kimi qəribə və gülünc görünürdülər. M.Rzaquluzadə.

SİLAHDAŞ
SİLAHXANA

Digər lüğətlərdə