SOLUB-SARALMA

Solub-saralmaq”dan f.is.
SOLTAN
SOLUB-SARALMAQ

Digər lüğətlərdə