SONRALIQ


1. bax sonradan.
Bu kağızın məzmunundan və 2000 manat puldan hamısı şad olub, sonralıq xoşbəxt və şadlıq ilə yaşadılar. B.Talıblı.

2. sif. Sonra görülməli olan, görüləcək; sonrakı vaxtı nəzərdə tutan. Bu, sonralıq işdir.
SONRALARI
SONRALIQCA

Digər lüğətlərdə