SONUC

bax son 3-cü mənada.

Etimologiya

  • SONUC Kəlmə mürəkkəb söz olub və son, uc sözlərindən əmələ gəlib. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)
SONSUZLUQ₂
SONUNCU

Digər lüğətlərdə