SRAĞAGÜN

zərf Deyilən gündən iki gün qabaq, dünəndən qabaqkı gün.
Heç kəs [Rəhilənin] sözlərini eşitməsin deyə pıçıldadı: – Zəfər dayını srağagün tutublar… M.Hüseyn.
Hər şeyi o qədər aydın görüb, hiss edirəm ki, elə bil bunlar hamısı dünən, srağagün baş verib. İ.Əfəndiyev.

Antonimlər (əks mənalı sözlər)

  • SRAĞAGÜN SRAĞAGÜN – BU GÜN Axı srağagün gecə bərk yağış yağmışdı (C.Əmirov); Bu gün ilə, ərsə dönə; Hamı belə günlərlə öyünə (R

Etimologiya

  • SRAĞAGÜN Türk dillərində bu söz müxtəlif formada işlədilir: burunku gün (tuva di­lində), üçüncü gün (tatar), ötöqün, ötenqen (qaqauz)
SPORTÇU
SRAĞAGÜNKÜ

Digər lüğətlərdə