STANİTSA

is. [ rus. ] Kənd tipli yaşayış məntəqəsi.
STANDARTLIQ
STÁNSİYA

Digər lüğətlərdə