STARŞİNÁ

[ rus. ]
1. Sovet Ordusunun kiçik komanda heyətində ən yüksək rütbə. Rota starşinası.
– Kəyan bölüyə tamaşa etməklə elə məşğuldu ki, starşinanın yaxınlaşıb batalyon komandiri ilə danışdığını eşitmədi. Ə.Əbülhəsən.

2. Hərbi donanmanın kiçik komanda heyətində serjanta bərabər rütbə.
3. köhn. Kətxuda, yüzbaşı.
…Belə bir məsələ üçün kətxuda [starşina] hər iki məhəllədən adam çağırardı, vəkillər dəvət edərdi. N.Nərimanov.

STAPEL
START

Digər lüğətlərdə