STERİLİZƏ

sterilizə etmək – bax sterilləşdirmək 1-ci mənada. Yeyinti məhsullarını sterilizə etmək. Konservləri sterilizə etmək.
STERİLİZÁTOR
STERİLLƏŞDİRMƏ

Digər lüğətlərdə