STERİLİZÁTOR

[ lat. ]
1. Sterilizasiya üçün aparat, cihaz. Şprislər üçün sterilizator.
2. Sterilizasiya mütəxəssisi.
STERİLİZÁSİYA
STERİLİZƏ

Digər lüğətlərdə