STİMULLAŞDIRMA

Stimullaşdırmaq”dan f.is.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • STİMULLAŞDIRMA həvəsləndirmə — şirnikdirmə — şövqləndirmə
STİ́MUL
STİMULLAŞDIRMAQ

Digər lüğətlərdə