STRUKTURALİST

Strukturalizm tərəfdarı.
STRİXNİN
STRUKTURALİ́ZM

Digər lüğətlərdə