SUÇU

is.
1. Keçmişdə dalında və ya başqa bir vasitə ilə su daşıyıb əhaliyə satan adam.
Küçələrdə arabaçılar, suçular və qeyri qəsəbə əhli o yan-bu yana yeriməkdə idi. S.M.Qənizadə.
Ucqarlara suçular su daşıyırdılar. A.Şaiq.

2. Əkin, bağ və s.-ni suvaran adam.
Mayanın suçularla söhbəti xeyli çəkdi. M.İbrahimov.
Suçular əkini dərin şırımla və sısqa axınla suvardılar. Ə.Vəliyev.

SUÇLU
SUDAŞIYAN

Digər lüğətlərdə