SUAYIRICI

is. coğr. Çay hövzələrini, yəni suların axımını iki əks istiqamətə ayıran təpə, xətt. Suayırıcıdan axan çaylar.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • SUAYIRICI SUAYIRICI (coğr.), AXAR-BAXAR
SUAŞIRI
SUBASAN

Digər lüğətlərdə