SUBSTANTİVLƏŞMƏK

f. dilç. İsim kateqoriyasına keçmək; isimləşmək.
SUBSTANTİVLƏŞMƏ
SUBTROPİ́K

Digər lüğətlərdə