SUBURAXICI

is. tex. Suyu su anbarından su kəmərlərinə, suvarma və ya gəmiçilik kanallarına buraxmaq üçün qurğu.
SUBTRÓPİKLƏR
SUBYÉKT

Digər lüğətlərdə