SUFƏRƏSİ

bax cüllüt.
SUFBALIĞI
SUFİ

Digər lüğətlərdə