ULDUZNİŞANLI

sif. Üstündə ulduz şəklində nişanı olan. Ulduznişan papaq. Ulduznişan bayraq.
– İndi Əşrəf də ulduznişan bir təyyarədə uçur(du). Mir Cəlal.

ULDUZNİŞAN
ULDUZŞƏKİLLİ

Digər lüğətlərdə