UMSUNDURMA

Umsundurmaq”dan f.is.
UMSUQ
UMSUNDURMAQ

Digər lüğətlərdə