URA

nida
1. Hücum zamanı qoşunların döyüş nidası.
Çalınmaqda şeypurlar, naylar; Ucalmaqda ləşkərdən urraylar. M.Ə.Sabir.
Soldat “ura” deyib keçdi hücuma; Töküldü qanları torpağa, quma. H.K.Sanılı.

2.
Hərarətli alqış və heyranlıq ifadə edir: əhsən! afərin! [El:] Var olsun yeni dünyanın yenilməz mübarizi Elxan! Urra! C.Cabbarlı.
Hamı bir ağızdan “urra” deyib piyalələri qaldırdılar. Ə.Vəliyev.

Etimologiya

  • URA 1. Məhsul toplandıqdan sonra yerdə qalan xırda-xuruş şeylərə ura deyilir. Uralamaq –“irili-xırdalı bütün bostan məhsullarını toplamaq” deməkdir
UR
URA

Digər lüğətlərdə