URBANE

adj. mərifətli, nəzakətli, gülərüzlü; an ~ man mərifətli / nəzakətli adam

URBAN
URBANISATION