URBANITY

n 1. nəzakətlilik, lütfkarlıq, gülərüzlülük; 2. şəhər həyatı

URBANIST
URBANIZATION