URLAMA

Urlamaq”dan f.is.
URDU
URLAMAQ

Digər lüğətlərdə