USELESS

adj 1. faydasız, xeyirsiz, səmərəsiz; ~ atteampts faydasız / səmərəsiz cəhdlər; 2. d.d. pis / yararsız vəziyyətdə; kefsiz; I’m feeling useless Mən heç bir şeyə yaramıram

USEFULNESS
USELESSNESS