UZANIŞMA

Uzanışmaq”dan f.is.
UZANIQLI
UZANIŞMAQ

Digər lüğətlərdə