VAGİRƏ

is. [ fars. ] köhn. Bir neçə şəxs tərəfindən təkrar olunan son beyt və ya beytlər.
VAGİR
VAGİRLİK

Digər lüğətlərdə