VAXSEY

nida, dan. Dəhşət, müsibət, fəlakət, ruhi əzab və iztirab hisslərini bildirir.
Sara: – Vaxsey, ciyərin yansın! Kişi bilər, – deyə evə təpildi. Mir Cəlal.

VAXMİ́STR
VAXT

Digər lüğətlərdə