VERDİ

Allah verdi; (Tanrı tərəfindən) verilən.
VENİAMİN
VEYİS