VEYSƏL

bax: Veys; dinə möhtac olan.
VEYSƏDDİN
VEYSƏLƏDDİN

Digər lüğətlərdə